zondag 29 juni 2008

Jenny aan de beurt

Donderdag was Jenny aan de beurt. Op haar voorlaatste werkdag hebben haar OCMW collega's haar verrast met een ware surprise party. Omdat ze haar collega's wel kent had ze er wel een vermoeden van dat haar iets te wachten stond, maar dat 'het' op de voorlaatste werkdag stond te gebeuren kwam toch als een complete verrassing. Langs deze weg wil Jenny dan ook iedereen bedanken voor het feestje, het mooie cadeau maar ook voor mogelijk te maken dat zij met volle teugen van haar afscheidsfuif kon blijven genieten.
Foto's zijn voor later, van zodra we die ontvangen hebben.

Twee ouwe knarren :-)


Tijdskrediet, prepensioen, vut (voor de hollanders), allemaal verschillende namen die uiteindelijk hetzelfde betekenen : het is gedaan, uit, fini ! Gedaaan met werken, gedaan met de bel, gedaan met collega's (die we toch wel zullen missen), gedaan met leerlingen (mm, ja die zullen we ook wel een beetje missen) en gedaan met teamvergaderingen, vakwerkgroepen, studiedagen, (alles behalve) remediërende klassenraden, schoolfeestjes allerhande ... (nee, dit zal ik tenminste, HELEMAAL niet missen). Al bij al is het toch een leuke tijd geweest en de receptie die ik samen met Rose-Anne - collega sinds jaaaaren - aan de andere collega's van onze school heb aangeboden was echt wel een supertoffe afsluiter. Bedankt vrienden voor de leuke attentie, de single malt zal mij smaken en die Duvel, daar ben ik nog niet uit hoe jullie dit bedoeld hebben.

vrijdag 20 juni 2008

Partir

Partir, c'est mourir un peu,
C'est mourir à ce qu'on aime

Om te kunnen vertrekken, moet je kunnen loslaten. De gymclub loslaten, waar ik 40 jaar deel heb uitgemaakt van de leiding en het bestuur, was niet eenvoudig. De kinderen en ook de oudere gymnasten hebben het mij echter met een fantastisch afscheid wat makkelijker gemaakt. Dus langs deze weg : nogmaals hartelijk bedankt voor de vele "kunstwerken" (die ik voortaan allemaal in "Fabiola" bewaar) en de leuke cadeautjes.

De rondel de l'adieu van Haraucourt vervolgt met :

On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu

Met deze gedachte en een gerust hart laat ik 'mijn' gymclub in goede handen achter.

Afscheid gymclub dia show