zaterdag 19 mei 2012

Dinsdag 15 mei 2012

Zelden geraak je in Oostende buiten zonder te moeten wachten op een ferry of ander vrachtvervoer. Ook nu weer hadden we prijs en dienden we een half uur toertjes te draaien. Lastig, want na het onweer van deze wacht, wou ik zo snel mogelijk weten waar we aan toe waren. Al bij al viel het reuze mee – de “pitten” waren te doen, de wind bleef rond de 4 Bf hangen en op en spatje nu en dan na, zijn we zelfs droog gebleven. Weinig punten voor moed en zelfopoffering gescoord dus en daar waren we best tevreden mee.
Reeds om 12u30 draaiden we de sluis van Vlissingen binnen – Dolf lag natuurlijk al te wachten – probeer den dezen maar eens bij te houden. Ook de bruggen op het kanaal door Walcheren werden vlot bediend, zodat we omstreeks 14u30 reeds in de jachthaven van Middelburg vastlagen.
Goed begonnen, half gewonnen ???

Geen opmerkingen: